PIASKI KORUNDOWE:
 

SZLACHETNY KORUND

Materiał ścierny w kolorze białym o wysokiej jakości, stopień czystości 99,8%.
Duże właściwości ścierne zapewnia olbrzymia twardść ostrokątowości.
Materiał odpowiada przepisom BHP i dostępny jest w następujących rodzajach ziarnistości:
50 µm, 110 µm, 125 µm, 250 µm, 350 µm.
Dostępne wielkości to: wiaderko (5 kg) i worek (25 kg).

 

Nie wywołuje pylicy!