AGARY:

GILDOUBLE S

GILDOUBLE S jest odwracalnym materiałem powielającym o najwyższej dokładności i elastyczności.
   Zalecany jest do powielania modeli i form we wszystkich technikach wykonywania odlewów protez częściowych.

   Szczególnie dobre wyniki uzyskuje się przy wykonywaniu modeli o wysokiej dokładności i o bardzo gładkich powierzchniach z wykorzystaniem mas:
Gilvest MG, Gilvest HS, Gilvest MG Speed, Gilvest MG i HS Plus.